Main Content

Youth Emergency Preparedness Curriculum-Ready Kids (Vietnamese) (1)

Cover Image for Youth Emergency Preparedness Curriculum-Ready Kids (Vietnamese)  album
Emergency preparedness curriculum in Vietnamese for grades 1-12 that teach kids what to do before, during, and after an emergency while fostering critical 21st-century skills such as problem solving, teamwork, creativity, leadership, and communication. (Vietnamese)
Collection Created:
June 9, 2014
RSS Feed
  • FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Vietnamese Language

    Chào mừng đến với giáo trình Hãy Là Một Người Hùng của FEMA, một hành trình giáo dục tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp! Chương trình giáo trình chéo, dựa trên các tiêu chuẩn này được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 kiến thức, hiểu biết và các kĩ năng bảo vệ tính mạng cần thiết để sẵn sàng ứng phó với một loạt các trường hợp khẩn cấp và thảm họa khác nhau.