Main Content

Youth Emergency Preparedness Curriculum-Ready Kids (Tagalog) (1)

Emergency preparedness curriculum in Tagalog for grades 1-12 that teach kids what to do before, during, and after an emergency while fostering critical 21st-century skills such as problem solving, teamwork, creativity, leadership, and communication. (Tagalog)
Collection Created:
June 9, 2014
RSS Feed
  • FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Tagalog Language

    Malugod na pagdating sa Maging Bayani na curriculum ng FEMA, isang nagbibigay kapangyarihang pang-edukasyong paglalakbay sa pagiging handa sa emergency! Ang batay sa mga pamantayang, cross-curricular na programang ito ay dinesenyo upang bigyan ang mga mag-aaral sa mga baitang 1 hanggang 12 ng kaalaman, pagkakaroon ng kabatiran at mga kahusayan sa pagligtas ng buhay na kailangan para maghanda sa iba’t ibang mga emergency at sakuna.