Main Content

Youth Emergency Preparedness Curriculum-Ready Kids (Haitian-Creole) (1)

Emergency preparedness curriculum in Haitian-Creole for grades 1-12 that teach kids what to do before, during, and after an emergency while fostering critical 21st-century skills such as problem solving, teamwork, creativity, leadership, and communication. (Haitian-Creole)
Collection Created:
June 9, 2014
RSS Feed
  • FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Haitian-Creole Language

    Byenveni nan pwogram ansèyman Be a Hero FEMA, yon pwogram fòmasyon edikasyonèl pou ede jèn yo vin endepandan nan preparasyon pou ijans! Pwogram sa a ki baze sou nòm yo epi li se yon pwogram entè-disiplinè ki la pou bay elèv ki nan klas 1yèm ane jiska klas 12yèm ane konesans, sansibilizasyon, ak ladrès pou pwoteje lavi ki nesesè pou prepare yo pou anpil kalite ijans ak katastwòf.