Main Content

Disaster Fact Sheets for Kids- Ready Kids (Tagalog) (14)

Cover Image for Disaster Fact Sheets for Kids- Ready Kids (Tagalog) album
Fact sheets in Tagalog for youth about what to do before, during, and after a disaster.
Collection Created:
June 9, 2014
RSS Feed
 • Thunderstorm Fact Sheet for Kids in Tagalog

  Tagalog fact sheet for youth about what to do before, during and after a thunderstorm

 • Tornadoes Fact Sheet for Kids in Tagalog

  Tagalog fact sheet for youth about what to do before, during and after a tornado
 • Tsunamis Fact Sheet for Kids in Tagalog

  Tagalog fact sheet for youth about what to do before, during and after a tsunamis.
 • Volcano Fact Sheet for Kids in Tagalog

  Tagalog Fact sheet for youth about what to do before, during and after a volcano erupts.
 • Wildfire Fact Sheet for Kids in Tagalog

  Tagalog fact sheet for youth about what to do before, during and after a wildfire.
 • Winter Fact Sheet for Kids in Tagalog

  Tagalog fact sheet for youth about what to do before, during and after a winter storm.
 • Ready Kids Fact Sheet - Blackouts - Tagalog Language

  Ang mga blackout ay ang pagkawala ng koryente sa isang lugar. Maaaring dulot sila ng mga problema sa mga istasyon ng koryente, pagkasira ng kagamitan, o ang sobrangpaggamit ng koryente sa isang partikular na lugar – katulad ng sa panahon ng sobrang init kapag ang lahat ay nagpatakbo ng air conditioner nang nakahigh buong araw at magdamag. Hindi natin napagtatanto kung gaano tayo umaasa sa koryente hanggang mawalan tayo nito. Naaapektuhan nito ang koryenteng nakukuha natin sa ating mga bahay, pati na ang supply ng tubig at mga sistema ng transportasyon – mula sa mga pantrapikong ilaw hanggang sa eroplano.

 • Ready Kids Fact Sheet - Drought - Tagalog Language

  Nagaganap ang mga tagtuyot kapag hindi sapat ang ulan at bumababa ang mga lebel ng tubig. Maaari itong maganap kahit saan sa Estados Unidos, at maaaring maparami ng mga tagtuyot ang panganib ng ibang mga peligro katulad ng mga wildfire, mga biglaang pagbaha, at mga posibleng pagguho ng lupa o agos ng debris.

 • Ready Kids Fact Sheet - Earthquakes - Tagalog Language

  Ang mga lindol ay ang pag-alog, paggulong o biglaang pagyanig ng ibabaw ng lupa. Nagaganap ang mga lindol sa mga biyak (tinatawag ding mga fault line) sa ibabaw ng lupa. Mararamdaman ang mga lindol sa malalaking lugar, bagaman karaniwan ay nagtatagal ito ng mas maikli sa isang minuto. Hindi mahihilaan ang mga lindol — bagaman inaaral ito ng mga siyentipiko!

 • Ready Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Tagalog Language

  Pumapatay ang init sa pamamagitan ng pagtulak sa katawan nang lagpas sa mga limitasyon nito. Sa  sobrang init at mataas na umido (kapag ang hangin ay mamasa-masa at malagkit ang pakiramdam), dapat magtrabaho nang mas matindi ang katawan upang panatiliin ang normal na temperatura at panatiliin ang katawang kumportable. Ang heat wave ay isang pinalawak na panahon ng sobrang init, at kadalasan ay may mataas na umido. Maaaring mapanganib ang mga kundisyong ito para sa mga tao na hindi maayos na inaalagaan ang sarili nila.

 • Ready Kids Fact Sheet - Floods - Tagalog Language

  Nagaganap ang mga pagbabaha kapag malakas ang ulan, kapag umapaw ang mga ilog, kapag ang mga alon ng dagat ay umabot sa dalampasigan, kapag masyadong mabilis natunaw ang snow, o kapag nasira ang mga dam o levee. Ito ang pinakakaraniwang kaganapan ng natural na panahon. Ang pagbabaha ay maaaring ilang pulgada lang ng tubig o maaaring lagpas ito sa bubong ng bahay. Ang mga bahang mabilis nagaganap ay tinatawag na mga flash flood.

 • Ready Kids Fact Sheet - Home Fires - Tagalog

  Bawat taon, mahigit sa 2,500 tao ang namamatay at 12,600 ang napipinsala sa mga sunog sa bahay sa Estados Unidos. Ngunit di katulad ng mga ibang sakuna, maaaring iwasan ang mga sunog sa bahay! Mahalagang malaman ito: Mabilis ang sunog! Walang oras upang kunin ang anuman o tumawag. Sa dalawang minuto lang, maaari kang patayin ng sunog. Sa limang minuto, maaaring lamunin ng apoy ang bahay. Mainit ang sunog! Ang init at usok ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa mga apoy. Ang paghinga ng napakainit na hangin ay maaaring makasunog sa mga baga mo, at ang apoy ay gumagawa ng mga nakakalasong gas na maaaring magpaantok sa iyo at di ka makatakas. Madilim ang sunog! Maaaring mahirap mahanap ang labasan sa bahay kapag may sunog. Nakamamatay ang sunog! Gumagamit ng oxygen na kailangan mong mahinga ang sunog at gumagawa ito ng usok at mga nakakalasong gas na nakamamatay.

 • Ready Kids Fact Sheet - Hurricances - Tagalog Language

  Ang mga bagyo ay malalang mga tropikal na storm na bumubuo sa timog Dagat Atlantiko, Caribbean Sea, Gulf ng Mexico, at sa silangang Dagat Pasipiko. Kumakalap sila ng init at enerhiya sa pamamagitan ng kontak sa mainit-init na tubig dagat. Ang evaporation mula sa tubig dagat ay nagdaragdag sa kanilang lakas. Ang mga bagyo ay umiikot sa direksiyong counter-clockwise sa paligid ng isang “mata.” Ang mga bagyo ay may hanging hindi bababa sa 74 na milya kada oras. Kapag ang mga bagyo ay napadpad sa lupa, ang kanilang malakas na ulan, matinding hangin at malalaking mga alon ay maaaring makasira sa mga gusali, puno at mga kotse.

 • Ready Kids Fact Sheets - Landslides & Debris Flows - Tagalog Language

  Sa pagguho ng lupa, kumpol-kumpol ng bato, lupa o debris (mga durog na bato o basura) ay bababa sa dalusdos. Ang debris at daloy ng putik ay mga ilog ng bato, lupa at ibang mga debris na nababad sa tubig. Nabubuo sila kapag mabilis dumami ang tubig sa lupa, sa malakas na pag-ulan o mabilis na pagtunaw ng snow at ginagawang umaagos na ilog ng putik o “slurry” ang lupa. Maaari silang mabilis maganap, tumitira nang mabilis nang may kaunti o walang babala. Makakabiyahe rin sila ng ilang milya mula sa kanilang pinagmulan, lumalaki ang sukat habang pumupulot ito ng mga puno, malalaking bato, kotse at ibang mga materyales.