Main Content

Louisiana Flooding (18)

Cover Image for Louisiana Flooding album
Videos of Louisiana Flooding (EM-3322), the emergency declaration was declared on May 6, 2011.
Collection Created:
September 20, 2013
RSS Feed
 • Image: Supporting the Team in Louisiana

  Supporting the Team in Louisiana

  At the direction of the U.S. Army Corps of Engineers, the Morganza Spillway was opened to help divert water from the Mississippi River to minimize damage to...
  Video by Daniel Llargues - May 13, 2011
 • Image: Levee Construction

  Levee Construction

  The community of Krotz Springs prepares for the possible flooding of the Mississippi River building a two mile levee.
  Video by Daniel Llargues - May 13, 2011
 • Image: Morganza Spillway

  Morganza Spillway

  The Morganza Spillway is expected to ...
  Video by Daniel Llargues - May 12, 2011
 • Image: Morganza Spillway Aerial

  Morganza Spillway Aerial

  Due to the flooding along the Mississippi River, Louisiana responds to the rising Mississippi River and the record high levels expected in the next few weeks.
  Video by Daniel Llargues - May 16, 2011
 • Image: Terrebonne Tiger Dam

  Terrebonne Tiger Dam

  Louisiana National Guard soldiers laid down Tiger Dam flood-control tubing to protect homes and schools from possible backwater flooding.
  Video by Daniel Llargues - May 19, 2011
 • Image: Distributing Kits With Commonly Used Shelter Items

  Distributing Kits With Commonly Used Shelter Items

  The staging area in Camp Beauregard, LA houses commodities ready to be deployed to affected areas. In addition to water, blankets and generators, the new...
  Video by Daniel Llargues - May 23, 2011
 • Image: Angola State Prison Aerial

  Angola State Prison Aerial

  Due to high waters in the Mississippi river, Angola State Prison is making adjustments to keep the inmate population safe, cancelling visitation and tours...
  Video by Daniel Llargues - May 23, 2011
 • Image: Gulf Coast Hurricane Conference 2011

  Gulf Coast Hurricane Conference 2011

  The states of Texas, Louisiana, Mississippi and Alabama participated in the Gulf Coast Hurricane Conference 2011, sharing best practices and talking about...
  Video by Daniel Llargues - Jun 02, 2011
 • Image: Lakeshore Library

  Lakeshore Library

  As part of Hurricane Katrina recovery efforts, Jefferson Parish rebuilds Lakeshore Library as an interactive and dynamic, 21st century library.
  Video by Daniel Llargues - Jan 06, 2012
 • Image: Hynes Elementary

  Hynes Elementary

  Hynes Elementary School in Lakeview originally opened its doors in 1952....
  Video by Daniel Llargues - Jan 16, 2012
 • FEMA Disaster Survivor Assistance Team (DSAT) member Angel De La Rosa provides disaster information to foreign flood survivors.

  Disaster Survivor Assistance Teams assisting Bossier City residents

  March 21, 2016 – Bossier City, Shreveport, LA --- FEMA Disaster Survivor Assistance Team (DSAT) member Angel De La Rosa provides...

  Photo by Rossyveth Rey-Berrios - Mar 21, 2016
 • Field of dead soybean plants.

  Agriculture killed by floods

  Flood damaged soybean pods hang from the unharvested crops of farmer Ricky Roussel in Lutcher, La. Roussel estimates 850 of his 1,000 acres of...

  Photo by J.T. Blatty - Sep 13, 2016
 • Balde y artículos de limpieza. Texto dice: “Agencias Voluntarias: Para necesidades inmediatas * Refugio, limpieza, y reparaciones al hogar * Sobre con signo de dólar. Texto dice: Seguro de Inundación: Para daños por desastre * 
Incluso si tiene seguro, usted podría ser elegible para otra asistencia. Incluye daños por inundación al hogar y contenido cubiertos por el seguro. * Tres edificios de apartamentos. Texto dice: Asistencia para Vivienda de FEMA disasterassistance.gov. Subvenciones para vivienda temporal y reparaciones al hogar. Subvenciones de asistencia para alquiler de FEMA. Los sobrevivientes eligen cómo quieren utilizar los fondos para garantizar vivienda temporal. * Hotel. Texto dice: Asistencia de Refugio Transitorio: Para costos de hotel/motel a corto plazo. * Casa. Fondos pagados directamente a los hoteles/moteles para los sobrevivientes con necesidad inmediata. Texto dice: Refugio en el Hogar shelterathome.la.gov. Para realizar reparaciones necesarias y hacer que su casa sea habitable rápidamente. Programa estatal para que los sobrevivientes vuelvan a sus hogares y a sus comunidades lo antes posible. * Martillo y sobre con signo de dólar. Texto dice: Préstamos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) para pérdidas residenciales y comerciales. Préstamos por desastre a bajo interés para negocios, dueños de hogar, e inquilinos. * Camión de mudanzas y caja de almacenaje. Texto dice: Asistencia para Otras Necesidades de FEMA para una variedad de gastos necesarios. Puede incluir propiedad personal, artículos de limpieza, transporte, mudanza y almacenamiento, etc. * Persona sonriente. Texto dice: Agencias Voluntarias para las necesidades no satisfechas. Trabajo individual con los sobrevivientes para determinar necesidades adicionales. Necesidades a corto plazo comienzan y terminan con las agencias voluntarias. * Vecindario. Texto dice: Soluciones de vivienda permanente para la recuperación a largo plazo, dirigidas por HUD. Coordinación interagencial para problemas de vivienda por desastre. * Logo de GOHSEP, logo de FEMA

  Las Muchas Formas de Asistencia para Vivienda (Inundación de Louisiana)

  Hay varias formas de asistencia para vivienda disponibles a los sobrevivientes de la inundación en Louisiana, desde agencias voluntarias,...

  Photo by FEMA - Oct 13, 2016
 • Có Nhiều Hình thức Hỗ trợ Gia cư. Xô và dụng cụ làm sạch Ghi là: "Cơ quan Tình nguyện: Đối với các nhu cầu cần ngay • Nơi trú ẩn, dọn dẹp, và sửa chữa cho nhà cửa" Phong bì có dấu đô la. Ghi là: "Bảo hiểm Lũ lụt Đối với các hư hại sau thảm họa • Even if you have insurance, you may be eligible for other assistance • Bao trả cho mất mác được bảo hiểm liên quan đến lũ lụt cho nhà cửa và đồ đạc" Ba tòa nhà chung cư. Ghi là: "Hỗ trợ Gia cư của FEMA disasterassistance.gov cho nhà ở tạm và sửa chữa nhà Quỹ hỗ trợ thuê mướn cho FEMA • Những người sống sót chọn cách họ muốn sử dụng quỹ để được gia cư tạm thời an toàn" Khách sạn. Ghi là: "Hỗ trợ Tìm Nơi trú ẩn Chuyển tiếp: Đối với các chi phí ở khách sạn/quán trọ ngắn hạn • Tiền được trả trực tiếp đến khách sạn/quán trọ cho người sống sót có nhu cầu ngay" Nhà. Ghi là: "Chương trình Trú ẩn Tại nhà shelterathome.la.gov Để cho việc sửa chữa làm cho nhà trở lại tình trạng ở được một cách nhanh chóng • Chương trình của tiểu bang để giúp cho người sống sót được trở lại nhà của họ và cộng đồng của họ NGAY LẬP TỨC" Cái búa và phong bì với dấu đô la. Ghi là: "Dịch vụ cho Vay từ Ban Quản lý Tiểu thương nghiệp Cho các gia cư và cơ sở thương mại bị mất mác • Dịch vụ cho vay sau thảm họa với lãi suất thấp dành cho các doanh nghiệp, chủ nhà, và người thuê nhà" Xe tải dọn nhà và hộp lưu trữ. Ghi là: "Hỗ trợ các Nhu cầu Khác của FEMA Cho nhiều chi phí cần thiết khác nhau • Có thể bao gồm bất động sản cá nhân, tiếp liệu dọn dẹp, chuyên chở, dọn đi và lưu trữ đồ đạc, v.v." Một người đang mĩm cười. Ghi là: "Cơ quan Tình nguyện Đối với các nhu cầu không thể đáp ứng • One-on-one casework with survivors to determine additional needs • Các nhu cầu ngắn hạn bắt đầu và kết thúc với các cơ quan tình nguyện" Khu phố. Ghi là: "Các Giải pháp Gia cư Dài hạn do HUD Chỉ đạo • Phối hợp liên ngành cho các vấn đề về gia cư sau thảm họa" logo của GOHSEP, logo của FEMA

  Có Nhiều Dạng Hỗ trợ Gia cư (Lũ lụt ở Louisiana)

  Nhiều hình thức hỗ trợ gia cư đang có sẵn cho nạn nhân lũ lụt Louisiana, từ các cơ quan tự nguyện, tài trợ từ FEMA, c...

  Photo by FEMA - Oct 13, 2016
 • Temporary Occupancy of Substantially Damaged Structures After a Disaster

  Fact Sheet, Temporary Occupancy of Substantially Damaged Structures After a Disaster

 • A male sitting, a female standing, a female sitting to pose for a photo.

  Louisiana Spirit Shines

  Shreveport, Louisiana, January 26, 2017-Three smiling faces of the Louisiana Spirit Counseling group were present to answer questions,...

  Photo by Sharon Karr - Jan 26, 2017
 • Image: Group Flood Insurance Policy: Making Survivors More Resilient

  Group Flood Insurance Policy: Making Survivors More Resilient

  This video provides an overview of the Group Flood Insurance Policy (GFIP).  FEMA administers the National Flood Insurance Program.  The GFIP...

  Video by Pamela Miller - Apr 28, 2017
 • Two women and four men sit around an L shaped desk. All are looking intently at a speaker who is outside the image frame.

  Group Intent on Presentation

  Baton Rouge, Louisiana, August 24, 2017 – In the Louisiana Recovery Center, located in Baton Rouge, Louisiana, a presentation is given by key staff...

  Photo by Sharon Karr - Aug 24, 2017