Main Content

Kijan pou ede apre yon dezas

Pi bon fason pou ede se avèk donasyon lajan kach nan òganizasyon ou fè konfyans.

Lajan kach efikas, fasil pou itilize, e li pa egzije okenn anbalaj oswa transpò.

Óganizasyon ou fè konfyans yo pral asire lajan w lan ale jwenn moun ki nan bezwen yo.

(Hatian Creole)

Pi bon fason pou ede se avèk donasyon lajan kach nan òganizasyon ou fè konfyans.

Lajan kach efikas, fasil pou itilize, e li pa egzije okenn anbalaj oswa transpò.

Óganizasyon ou fè konfyans yo pral asire lajan w lan ale jwenn moun ki nan bezwen yo.

(Hatian Creole)

Photo by FEMA Graphic - Sep 20, 2017
Last Updated: September 23, 2017