Main Content

Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Vietnamese)

Cover photo for the document: Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Vietnamese)

Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids in Vietnamese

Chắc chắn rằng bạn có đồ tiếp liệu đủ dùng trong tối thiểu ba ngày. Hãy nghĩ đến nơi mà bạn sinh sống và nhu cầu của mình. Xem xét việc chuẩn bị một bộ dụng cụ lớn trong nhà và một bộ dụng cụ cầm tay nhỏ hơn trong xe hơi hay nơi làm việc của bạn.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfEmergency Supply Kit Checklists for Kids (Vietnamese) (Vietnamese)

Emergency Supply Kit Checklists for Kids in Vietnamese. Giúp gia đình bạn tạo bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp! Tập hợp các vật dụng này và để chúng cùng với nhau tại một nơi an toàn mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Chắc chắn rằng bạn có đồ tiếp liệu đủ dùng trong tối thiểu 3 ngày.

0.86MOctober 24, 2014
Icon for file of type application/pdfEmergency Kit Checklist for Adults (Vietnamese) (Vietnamese)

Emergency Kit Checklist for Adults in Vietnamese. Chắc chắn rằng bạn có đồ tiếp liệu đủ dùng trong tối thiểu ba ngày. Hãy nghĩ đến nơi mà bạn sinh sống và nhu cầu của mình. Xem xét việc chuẩn bị một bộ dụng cụ lớn trong nhà và một bộ dụng cụ cầm tay nhỏ hơn trong xe hơi hay nơi làm việc của bạn.

0.74MOctober 24, 2014