Main Content

Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Tagalog)

Cover photo for the document: Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Tagalog)

Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids in Tagalog Language

Tiyakin na may sapat kang mga supply na magtatagal nang hindi bababa sa tatlong araw. Isipin ang tinitirhan mo at mga pangangailangan niyo. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng malaking kit sa bahay, at mas maliit na nadadalang kit sa kotse o sa iyong lugar ng trabaho.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfEmergency Kit Checklist for Kids (Tagalog) (Tagalog)

Emergency Kit Checklist for Kids in Tagalog. Tulungan ang pamilya mong bumuo ng emergency kit! Kolektahin ang mga bagay na ito ay pagsamahin sila sa isang ligtas na lugar kung saan madali niyong mahanap. Tiyakin na may sapat kang mga supply na magtatagal nang hindi bababa sa tatlong araw.

0.81MOctober 24, 2014
Icon for file of type application/pdfEmergency Kit Checklist for Adults (Tagalog) (Tagalog)

Emergency Kit Checklist for Adults in Tagalog. Tiyakin na may sapat kang mga supply na magtatagal nang hindi bababa sa tatlong araw. Isipin ang tinitirhan mo at mga pangangailangan niyo. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng malaking kit sa bahay, at mas maliit na nadadalang kit sa kotse o sa iyong lugar ng trabaho.

0.75MOctober 24, 2014