Main Content

Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Haitian-Creole)

Cover photo for the document: Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Haitian-Creole)

Emergency Supply Kit Checklist for Parents and Kids - Haitian-Creole Language

Asire ou gen ase rezèv pou dire pandan omwen twa (3) jou. Reflechi sou kote w ap viv ak sa ou bezwen. Anvizaje gen yon gwo twous lakay ou, ak pi piti twous pòtatif nan vwati ou oswa nan espas travay ou.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfEmergency Kit Checklist for Kids (Haitian-Creole) (Haitian)

Emergency Kit Checklist for Kids in Haitian-Creole. Ede fanmi ou kreye yon twous rezèv pou ijans! Rasanble atik yo epi mete yo ansanm yon bon kote ou kapab jwenn yo fasil. Asire ou gen ase rezèv pou dire pandan omwen twa (3) jou.

0.80MOctober 24, 2014
Icon for file of type application/pdfEmergency Kit Checklist for Adults (Haitian-Creole) (Haitian)

Emergency Kit Checklist for Adults in Haitian-Creole. Asire ou gen ase rezèv pou dire pandan omwen twa (3) jou. Reflechi sou kote w ap viv ak sa ou bezwen. Anvizaje gen yon gwo twous lakay ou, ak pi piti twous pòtatif nan vwati ou oswa nan espas travay ou.

0.75MOctober 24, 2014