Main Content

Preparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Haitian Creole Language

Cover photo for the document: Preparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Haitian Creole Language
Preparasyon Pou Moun Ki Andikape ak Moun ki Genyen Bezwen Spesyal. Yon feyè 2-bò, kat pati an koulè ak enfòmasyon an patikilye pou Ameriken ki genyen andikap ak genyen bezwen spesyal sou preparasyon pou ijans.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfPreparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Haitian Creole Language (Haitian)
Preparasyon Pou Moun Ki Andikape ak Moun ki Genyen Bezwen Spesyal. Yon feyè 2-bò, kat pati an koulè ak enfòmasyon an patikilye pou Ameriken ki genyen andikap ak genyen bezwen spesyal sou preparasyon pou ijans.
0.35MApril 27, 2010
Icon for file of type text/plainPreparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Haitian Creole Language - Text Version (Haitian)
Preparasyon Pou Moun Ki Andikape ak Moun ki Genyen Bezwen Spesyal. Yon feyè 2-bò, kat pati an koulè ak enfòmasyon an patikilye pou Ameriken ki genyen andikap ak genyen bezwen spesyal sou preparasyon pou ijans.
0.01MApril 27, 2010