Main Content

Ready Kids Fact Sheets - Landslides & Debris Flows - Tagalog Language

Cover photo for the document: Ready Kids Fact Sheets - Landslides & Debris Flows - Tagalog Language

Sa pagguho ng lupa, kumpol-kumpol ng bato, lupa o debris (mga durog na bato o basura) ay bababa sa dalusdos. Ang debris at daloy ng putik ay mga ilog ng bato, lupa at ibang mga debris na nababad sa tubig. Nabubuo sila kapag mabilis dumami ang tubig sa lupa, sa malakas na pag-ulan o mabilis na pagtunaw ng snow at ginagawang umaagos na ilog ng putik o “slurry” ang lupa. Maaari silang mabilis maganap, tumitira nang mabilis nang may kaunti o walang babala. Makakabiyahe rin sila ng ilang milya mula sa kanilang pinagmulan, lumalaki ang sukat habang pumupulot ito ng mga puno, malalaking bato, kotse at ibang mga materyales.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfReady Kids Fact Sheets - Landslides & Debris Flows - Tagalog Language (Tagalog)

Sa pagguho ng lupa, kumpol-kumpol ng bato, lupa o debris (mga durog na bato o basura) ay bababa sa dalusdos. Ang debris at daloy ng putik ay mga ilog ng bato, lupa at ibang mga debris na nababad sa tubig. Nabubuo sila kapag mabilis dumami ang tubig sa lupa, sa malakas na pag-ulan o mabilis na pagtunaw ng snow at ginagawang umaagos na ilog ng putik o “slurry” ang lupa. Maaari silang mabilis maganap, tumitira nang mabilis nang may kaunti o walang babala. Makakabiyahe rin sila ng ilang milya mula sa kanilang pinagmulan, lumalaki ang sukat habang pumupulot ito ng mga puno, malalaking bato, kotse at ibang mga materyales.

1.14MDecember 19, 2014