Main Content

Ready Kids Fact Sheet - Home Fires - Tagalog

Cover photo for the document: Ready Kids Fact Sheet - Home Fires - Tagalog

Bawat taon, mahigit sa 2,500 tao ang namamatay at 12,600 ang napipinsala sa mga sunog sa bahay sa Estados Unidos. Ngunit di katulad ng mga ibang sakuna, maaaring iwasan ang mga sunog sa bahay! Mahalagang malaman ito: Mabilis ang sunog! Walang oras upang kunin ang anuman o tumawag. Sa dalawang minuto lang, maaari kang patayin ng sunog. Sa limang minuto, maaaring lamunin ng apoy ang bahay. Mainit ang sunog! Ang init at usok ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa mga apoy. Ang paghinga ng napakainit na hangin ay maaaring makasunog sa mga baga mo, at ang apoy ay gumagawa ng mga nakakalasong gas na maaaring magpaantok sa iyo at di ka makatakas. Madilim ang sunog! Maaaring mahirap mahanap ang labasan sa bahay kapag may sunog. Nakamamatay ang sunog! Gumagamit ng oxygen na kailangan mong mahinga ang sunog at gumagawa ito ng usok at mga nakakalasong gas na nakamamatay.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfReady Kids Fact Sheet - Home Fires - Tagalog Language

Bawat taon, mahigit sa 2,500 tao ang namamatay at 12,600 ang napipinsala sa mga sunog sa bahay sa Estados Unidos. Ngunit di katulad ng mga ibang sakuna, maaaring iwasan ang mga sunog sa bahay! Mahalagang malaman ito: Mabilis ang sunog! Walang oras upang kunin ang anuman o tumawag. Sa dalawang minuto lang, maaari kang patayin ng sunog. Sa limang minuto, maaaring lamunin ng apoy ang bahay. Mainit ang sunog! Ang init at usok ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa mga apoy. Ang paghinga ng napakainit na hangin ay maaaring makasunog sa mga baga mo, at ang apoy ay gumagawa ng mga nakakalasong gas na maaaring magpaantok sa iyo at di ka makatakas. Madilim ang sunog! Maaaring mahirap mahanap ang labasan sa bahay kapag may sunog. Nakamamatay ang sunog! Gumagamit ng oxygen na kailangan mong mahinga ang sunog at gumagawa ito ng usok at mga nakakalasong gas na nakamamatay.

1.92MDecember 19, 2014