Main Content

Ready Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Tagalog Language

Cover photo for the document: Ready Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Tagalog Language

Pumapatay ang init sa pamamagitan ng pagtulak sa katawan nang lagpas sa mga limitasyon nito. Sa  sobrang init at mataas na umido (kapag ang hangin ay mamasa-masa at malagkit ang pakiramdam), dapat magtrabaho nang mas matindi ang katawan upang panatiliin ang normal na temperatura at panatiliin ang katawang kumportable. Ang heat wave ay isang pinalawak na panahon ng sobrang init, at kadalasan ay may mataas na umido. Maaaring mapanganib ang mga kundisyong ito para sa mga tao na hindi maayos na inaalagaan ang sarili nila.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfReady Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Tagalog Language (Tagalog)

Pumapatay ang init sa pamamagitan ng pagtulak sa katawan nang lagpas sa mga limitasyon nito. Sa  sobrang init at mataas na umido (kapag ang hangin ay mamasa-masa at malagkit ang pakiramdam), dapat magtrabaho nang mas matindi ang katawan upang panatiliin ang normal na temperatura at panatiliin ang katawang kumportable. Ang heat wave ay isang pinalawak na panahon ng sobrang init, at kadalasan ay may mataas na umido. Maaaring mapanganib ang mga kundisyong ito para sa mga tao na hindi maayos na inaalagaan ang sarili nila.

1.98MDecember 19, 2014