Main Content

Ready Kids Fact Sheet - Blackouts - Tagalog Language

Cover photo for the document: Ready Kids Fact Sheet - Blackouts - Tagalog Language

Ang mga blackout ay ang pagkawala ng koryente sa isang lugar. Maaaring dulot sila ng mga problema sa mga istasyon ng koryente, pagkasira ng kagamitan, o ang sobrangpaggamit ng koryente sa isang partikular na lugar – katulad ng sa panahon ng sobrang init kapag ang lahat ay nagpatakbo ng air conditioner nang nakahigh buong araw at magdamag. Hindi natin napagtatanto kung gaano tayo umaasa sa koryente hanggang mawalan tayo nito. Naaapektuhan nito ang koryenteng nakukuha natin sa ating mga bahay, pati na ang supply ng tubig at mga sistema ng transportasyon – mula sa mga pantrapikong ilaw hanggang sa eroplano.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfReady Kids Fact Sheet - Blackouts - Tagalog Language (Tagalog)

Ang mga blackout ay ang pagkawala ng koryente sa isang lugar. Maaaring dulot sila ng mga problema sa mga istasyon ng koryente, pagkasira ng kagamitan, o ang sobrangpaggamit ng koryente sa isang partikular na lugar – katulad ng sa panahon ng sobrang init kapag ang lahat ay nagpatakbo ng air conditioner nang nakahigh buong araw at magdamag. Hindi natin napagtatanto kung gaano tayo umaasa sa koryente hanggang mawalan tayo nito. Naaapektuhan nito ang koryenteng nakukuha natin sa ating mga bahay, pati na ang supply ng tubig at mga sistema ng transportasyon – mula sa mga pantrapikong ilaw hanggang sa eroplano.

 

1.90MDecember 19, 2014