Main Content

FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Tagalog Language

Cover photo for the document: FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Tagalog Language

Malugod na pagdating sa Maging Bayani na curriculum ng FEMA, isang nagbibigay kapangyarihang pang-edukasyong paglalakbay sa pagiging handa sa emergency! Ang batay sa mga pamantayang, cross-curricular na programang ito ay dinesenyo upang bigyan ang mga mag-aaral sa mga baitang 1 hanggang 12 ng kaalaman, pagkakaroon ng kabatiran at mga kahusayan sa pagligtas ng buhay na kailangan para maghanda sa iba’t ibang mga emergency at sakuna.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 1-2 - Tagalog Language (Tagalog)

Malugod na pagdating sa Maging Bayani na curriculum ng FEMA, isang nagbibigay kapangyarihang pang-edukasyong paglalakbay sa pagiging handa sa emergency! Ang batay sa mga pamantayang, cross-curricular na programang ito ay dinesenyo upang bigyan ang mga mag-aaral sa mga baitang 1 at 2 ng kaalaman, pagkakaroon ng kabatiran at mga kahusayan sa pagligtas ng buhay na kailangan para maghanda sa iba’t ibang mga emergency at sakuna.

0.01GDecember 16, 2014
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 3-5 - Tagalog Language (Tagalog)

Malugod na pagdating sa Maging Bayani na curriculum ng FEMA, isang nagbibigay kapangyarihang pang-edukasyong paglalakbay sa pagiging handa sa emergency! Ang batay sa mga pamantayang, cross-curricular na programang ito ay dinesenyo upang bigyan ang mga mag-aaral sa mga baitang 3 hanggang 5 ng kaalaman, pagkakaroon ng kabatiran at mga kahusayan sa pagligtas ng buhay na kailangan para maghanda sa iba’t ibang mga emergency at sakuna.

0.01GDecember 16, 2014
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 6-8 - Tagalog Language (Tagalog)

Malugod na pagdating sa Maging Bayani na curriculum ng FEMA, isang nagbibigay kapangyarihang pang-edukasyong paglalakbay sa pagiging handa sa emergency! Ang batay sa mga pamantayang, cross-curricular na programang ito ay dinesenyo upang bigyan ang mga mag-aaral sa mga baitang 6 at 8 ng kaalaman, pagkakaroon ng kabatiran at mga kahusayan sa pagligtas ng buhay na kailangan para maghanda sa iba’t ibang mga emergency at sakuna.

0.01GDecember 16, 2014
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 9-12 - Tagalog Language (Tagalog)

Malugod na pagdating sa Maging Bayani na curriculum ng FEMA, isang nagbibigay kapangyarihang pang-edukasyong paglalakbay sa pagiging handa sa emergency! Ang batay sa mga pamantayang, cross-curricular na programang ito ay dinesenyo upang bigyan ang mga mag-aaral sa mga baitang 9 hanggang 12 ng kaalaman, pagkakaroon ng kabatiran at mga kahusayan sa pagligtas ng buhay na kailangan para maghanda sa iba’t ibang mga emergency at sakuna.

0.01GDecember 16, 2014