Main Content

FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Haitian-Creole Language

Cover photo for the document: FEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Haitian-Creole Language

Byenveni nan pwogram ansèyman Be a Hero FEMA, yon pwogram fòmasyon edikasyonèl pou ede jèn yo vin endepandan nan preparasyon pou ijans! Pwogram sa a ki baze sou nòm yo epi li se yon pwogram entè-disiplinè ki la pou bay elèv ki nan klas 1yèm ane jiska klas 12yèm ane konesans, sansibilizasyon, ak ladrès pou pwoteje lavi ki nesesè pou prepare yo pou anpil kalite ijans ak katastwòf.

SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 6-8 - Haitian-Creole Language (Haitian)

Byenveni nan pwogram ansèyman Be a Hero FEMA, yon pwogram fòmasyon edikasyonèl pou ede jèn yo vin endepandan nan preparasyon pou ijans! Pwogram sa a ki baze sou nòm yo epi li se yon pwogram entè-disiplinè ki la pou bay elèv ki nan klas 6yèm ane jiska klas 8yèm ane konesans, sansibilizasyon, ak ladrès pou sove lavi ki nesesè pou prepare yo pou anpil kalite ijans ak katastwòf.

0.01GDecember 16, 2014
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 1-2 - Haitian-Creole Language (Haitian)

Byenveni nan pwogram ansèyman Be a Hero FEMA, yon pwogram fòmasyon edikasyonèl pou ede jèn yo vin endepandan nan preparasyon pou ijans! Pwogram sa a ki baze sou nòm yo epi li se yon pwogram entè-disiplinè ki la pou bay elèv ki nan klas 1ye ane ak klas 2yèm ane konesans, sansibilizasyon, ak ladrès pou sove lavi ki nesesè pou prepare yo pou anpil kalite ijans ak katastwòf.

0.01GDecember 16, 2014
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 9-12 - Haitian-Creole Language (Haitian)

Byenveni nan pwogram ansèyman Be a Hero FEMA, yon pwogram fòmasyon edikasyonèl pou ede jèn yo vin endepandan nan preparasyon pou ijans! Pwogram sa a ki baze sou nòm yo epi li se yon pwogram entè-disiplinè ki la pou bay elèv ki nan klas 9yèm ane jiska klas 12yèm ane konesans, sansibilizasyon, ak ladrès pou pwoteje lavi ki nesesè pou prepare yo pou anpil kalite ijans ak katastwòf.

0.01GDecember 16, 2014
Icon for file of type application/pdfFEMA's Be a Hero! Youth Emergency Preparedness Curriculum - Grades 3-5 - Haitian-Creole Language (Haitian)

Byenveni nan pwogram ansèyman Be a Hero FEMA, yon pwogram fòmasyon edikasyonèl pou ede jèn yo vin endepandan nan preparasyon pou ijans! Pwogram sa a ki baze sou nòm yo epi li se yon pwogram entè-disiplinè ki la pou bay elèv ki nan klas 3yèm ane jiska klas 5yèm ane konesans, sansibilizasyon, ak ladrès pou sove lavi ki nesesè pou prepare yo pou anpil kalite ijans ak katastwòf.

0.01GDecember 16, 2014