ເມືອງ Mendocino ແລະ Stanislaus ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຖະແຫຼງການໄພພິບັດທາງໄຟປ່າໃນເດືອນສິງຫາ

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 039
Release Date:
November 13, 2020

SACRAMENTO, Calif. – ບັນດາເຂດປົກຄອງ Mendocino ແລະ Stanislaus ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນ, ພ້ອມທັງການສ້ອມແປງຫລືກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກາດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ

ຫມົດກໍານົດໃນການລົງທະບຽນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກັບອົງການ FEMA ພາຍໃຕ້ໄພພິບັດ 4558 (DR-4558) ແມ່ນວັນທີ 21 ພະຈິກ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນບຸກຄົນຂອງ FEMA ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ ເຊິ່ງອາດຊິລວມມີຄ່າເຊົ່າ, ສ້ອມແປງເຮືອນ, ການທົດແທນເຮືອນແລະຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ພັວພັນກັບໄພພິບັດ ເຊັ່ນ: ຄ່າລ້ຽງດູເດັກ, ຄ່າປິ່ນປົວແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຂ້ວ

ສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໄພພິບັດກັບ FEMA online ທີ່ DisasterAssistance.gov; ໂດຍການດາວໂຫລດ FEMA App ໃສ່ໂທລະສັບສະຫຼາດຫລືແທັບເລັດ; ຫຼືໂດຍການໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ FEMA ທີ່ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ລະຫວ່າງ 7 a.m.- 10:30 p.m. PST. ຖ້າທ່ານໃຊ້ບໍລິການສົ່ງຕໍ່ ເຊັ່ນ: videophone, Innocaption ຫຼື CapTel, ຄວນຫາເລກສະເພາະໃຫ້ FEMA ທີ່ຖືກໂອນໃຫ້ບໍລິການນັ້ນເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດຂອງສະຫະລັດບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (SBA)

SBA ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນກາງການກູ້ຢືມເງິນກູ້ໄພພິບັດແບບເສມືນເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າຂອງທຸລະກິດແລະສ່ວນບຸກຄົນໃນການຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມໄພພິບັດຂອງ SBA ແລະອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການສະໝັກ VDLOC / VBRC ເປີດແຕ່ 5 a.m. ຮອດ 5 p.m. PST. ທຸກມື້ ພະນັກງານ SBA ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການເຮັດໃບສະໝັກຂໍເງິນກູ້ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ disasterloanassistance.sba.gov/ ທ່ານສາມາດໂທຫາ (800) 659-2955 ຫຼືອີເມວ FOCWAssistance@sba.gov ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຫມົດກໍານົດທີ່ຊິສະໝັກຂໍເງິນກູ້ໄພພິບັດທີ່ມີດອກເບ້ຍຕ່ຳ SBA ແມ່ນວັນທີ 23 ພະຈິກ

ສຳລັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບການກູ້ຄືນໄຟປ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ www.fema.gov/disaster/4558 ແລະຕິດຕາມບັນຊີ Twitter ຂອງ FEMA Region 9 ທີ່ twitter.com/femaregion9

###

Related Links:
Tags:
Last updated