NFIP ສະເໜີການປ້ອງກັນຈາກການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຂີ້ຕົມໄຫຼ

Release Date:
December 2, 2020

SACRAMENTO, Calif .- ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ເທິງພູຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໄຟ ໄໝ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈາກຂີ້ຕົມໄຫຼໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ

ໄຟໄໝ້ໄດ້ຂ້າຕົ້ນໄມ້ທີ່ດູດຝົນດ້ວຍຮາກທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນຢູ່ນຳກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ນຳກັນ, ຝົນສັ້ນໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ດິນກາຍເປັນຕົມທີ່ສາມາດໄຫລໄປມາສູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ - ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ເຂດເນີນພູຈາກເຂດທີ່ມີໄຟ ໄໝ້

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຂີ້ຕົມມັກຈະຮ້າຍແຮງແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ເຈົ້າຂອງຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຢາກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກປະກັນໄພ ສາມາດເອົານະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກໂຄງການປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມແຫ່ງຊາດຂອງ FEMA (NFIP) ໄດ້

ນະໂຍບາຍຂອງ NFIP ກວມເອົາເຂົ້າເຖິງການໄຫຼຂອງຂີ້ຕົມ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມັນສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມທົ່ວໄປຂອງນໍ້າຖ້ວມພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມມາດຕະຖານ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງການໄຫລຂອງຂີ້ຕົມ ບໍ່ດົນມານີ້,ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນບາງແຫ່ງໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ  ມີນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງການໄຫລຂອງຂີ້ຕົມມາພ້ອມ ທ່ານຄວນປຶກສາກັບຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານ ວ່ານະໂຍບາຍປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນຂອງທ່ານຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຂີ້ຕົມຫຼື​ບໍ່

NFIP ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນ, ຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ເຫັນດີໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຖ້າຊຸມຊົນຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ NFIP, ທ່ານສາມາດຊື້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພນ້ຳຖ້ວມຂອງທ່ານຜ່ານຕົວແທນປະກັນໄພຊັບສິນແລະປະກັນໄພບາດເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ຄອບຄົວເຮືອນພັກດ່ຽວອາດຈະໄດ້ຮັບປະກັນເຖິງ $ 250,000 ແລະຊັບສິນທີ່ຢູ່ອາໄສອາດຈະຖືກປະກັນໃນນະໂຍບາຍແຍກຕ່າງຫາກ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບປະກັນເຖິງ $100,000

ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ນະໂຍບາຍ NFIP ມີໄລຍະເວລາລໍຖ້າ 30 ວັນກ່ອນທີ່ມັນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຫລືຂີ້ຕົມກໍ່ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊື້ປະກັນໄພໃນຕອນນີ້ຍ້ອນວ່າຝົນຈະຕົກໃນລະດູ ໜາວ

ທ່ານຄວນລົມກັບຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ, ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະ / ຫຼືພ້ອມທີ່ຈະຊື້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ ຖ້າຕົວແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານບໍ່ຂາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ NFIP ໄດ້ທີ່ 800-427-4661 ເພື່ອຂໍການສົ່ງຕໍ່ຕົວແທນ

ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກັນໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ floodsmart.gov

###

Tags:
Last updated