Main Content

Kreyól Ayisyen / Haitian-Creole

Planifye ak Prepare / Plan and Prepare

Ready se yon kanpay nasyonal reklam pou sèvis piblik (PSA) ki deziyen pou edike Ameriken yo epitou pou bay yo dwa pou prepare ak pou reponn nan ijans tankou katastwòf natirèl ak katastwòf moun lakòz. Objektif kanpay la se pou fè piblik la patisipe epi finalman ogmante nivo preparasyon debaz la toupatou nan peyi a. Ready mande tout moun pou yo fè twa (3) bagay kle sa yo: (1) jwenn yon twous pwovizyon pou ijans, (2) fè yon plan fanmi pou ijans, epi (3) chèche enfòmasyon sou diferan kalite ijans ki ta ka rive ak repons apwopriye pou yo.

Aplike pou Asistans / Programs and Registration

  • Èd Apre Dezas Gid Aplikan pou Pwogram Endividyèl & Familyal (PDF 704KB, TXT 86KB) Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals & Households Program
Last Updated: 
05/05/2015 - 16:59