FEMA Chèche Lidè nan Zile Vyèj Ameriken pou Konsèy Preparasyon Jèn yo

Release Date Release Number
08
Release Date:
February 22, 2023

RI CROIX, Zile Vyèj Ameriken yoFEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone pou preparasyon pou katastwòf epi ki fè yon enpak pozitif pou detèminasyon kominote yo pou yo rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo.

FEMA te kreye Youth Preparedness Council an 2012 pou rasanble jèn lidè atravè peyi a ki enterese nan preparasyon pou katastwòf ak sèvis kominotè. Konsèy la demontre angajman FEMA pou enplike jèn Amerik yo nan aktivite ki gen rapò ak preparasyon. Li bay jèn yo tou opòtinite pou yo prezante pèspektiv yo, fidbak, ak opinyon yo bay anplwaye FEMA.

Mark A. Walters, Koòdonatè Biwo Zòn Karayib Zile Vyèj Ameriken FEMA a, di: "Jèn lidè yo bezwen pou bay mesaj otonòm ak kreyativite ak jesyon ijans nan Zile Vyèj Ameriken yo". "Nouvo pèspektiv ki soti nan vwa jèn yo pral ranfòse kilti rezistans teritwa a pandan n ap kontinye konsantre sou solisyon kreyatif pou prepare ak reponn a siklòn ak lòt danje nan Zile Vyèj yo."

Pandan yon ane manda yo, manm konsèy yo rankontre ak estaf FEMA pandan tout manda yo pou devlope estrateji, inisyativ, ak pwopozisyon pwojè. Manm Konsèy yo pral patisipe tou nan yon somè ki te fèt nan Washington, D.C., an Jiyè ak lidè FEMA ak lòt pwofesyonèl preparasyon pou fè rezo epi aprann plis sou domèn jesyon ijans yo.

Aplikasyon sou Entènèt la fèmen 6 mas 2023, 11:59 p.m. PT. Nouvo manm konsèy yo pral anonse nan mwa jen.

Pou aprann plis sou konsèy la ak kondisyon aplikasyon yo, vizite ready.gov/kids/youth-preparedness-council epi vizite https://community.fema.gov/PreparednessCommunity/s/apply-to-ypc?language=en_US pou aplike. FEMA pral òganize tou yon webinar pou potansyèl aplikan yo 28 fevriye 2023.

Tags:
Dènye mizajou