Sant Rekiperasyon pou Katastwòf nan fèmen nèt 25 ak 26 janvye nan Cut Off ak Montegut

Release Date Release Number
NR-048
Release Date:
January 20, 2022

BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon Dezas FEMA nan Cut Off ak Montegut yo pral fèmen nèt semèn pwochèn. DRC nan Cut Off  ap fèmen madi 25 janvye. DRC Montegut ap fèmen jou apre a, mèkredi 26 janvye

Rezidan nan tout pawas ki afekte nan siklòn Ida yo ka kontinye vizite lòt DRC ki genyen nan Louisiana. Pou ou lokalize yon sant, ale nan aplikasyon FEMA oswa vizite www.FEMA.gov/DRC. Tout sant yo ap pran prekosyon pou COVID-19. Anplwaye, volontè ak moun ki kontinye ap viv yo toujou mete mask. 

Sivivan yo ka rankontre fas a fas ak espesyalis FEMA yo nan sant sa yo jiskaske yo fèmen nèt.

Fèmen le 25 janvye

Sant Komèsyal Tarpon Heights

Konplèks Gouvènmantal Galliano (pakin)

16245 East Main St.

Cut Off, LA 70345

Fèmen a 6 p.m.

Fèmen le 26 janvye

Sant Lwazi Montegut 

(Ang sidwès  Cross Street ak Dolphin Street)

106 Dolphin St.

Montegut, LA 70377

Fèmen a 6 p.m.

Tags:
Dènye mizajou