Rimè:Mwen kapab resevwa ranbousman pou depans mwen fè pou manje oswa transpò pandan mwen rete nan yon otèl.

Reyalite

Sa pa vrè. Depans kalifye yo ka gen ladan peman pou chanm ak taks yon otèl oswa lòt founisè lojman resevwa. Sa pa gen ladan depans pou manje, koutfil nan telefòn, depans pou transpò oswa lòt kalite depans.

Dènye mizajou