Rimè:Mwen enskri otomatikman pou asistans FEMA si mwen te rapòte domaj yo ba pawas lokal mwen, ofisyèl lokal yo, oswa yon òganizasyon sekou pou katastwòf.

Reyalite

Sa pa vrè. Pou yo konsidere ou pou asistans federal akòz katastwòf, ou dwe aplike dirèkteman avèk FEMA.

Dènye mizajou