Rimè:Lòt moun te gen plis domaj epi yo bezwen plis èd, poutèt sa mwen pa kapab aplike pou asistans.

Reyalite

Sa pa vrè. Finansman FEMA disponib p-ou ede tout sivivan kalifye ki te gen pèt akòz katastwòf yo.

Dènye mizajou