Eske medikaman yo preskri fè pati depans ki elijib yo?

Wi.

  • Nouvo medikaman yo preskri kib gen rapò ak blesi oswa maladi katastwòf la lakoz (oubyen rann pi mal) se yon depans elijib.
  • Ranplasman pou medikaman yo preskri ki pèdi oswa andomaje pandan katastwòf la.
Dènye mizajou