Èske m elijib pou èd pou lwaye a si m te fè yon reklamasyon nan konpayi asirans lan epi m pa jwenn okenn repons?

Wi. Si ou ka bay prèv règleman asirans la anreta 30 jou oswa plis depi soti nan dat ou te fè reklamasyon an, ou ka elijib pou yon sibvansyon inisyal èd lwaye.

Dènye mizajou October 12, 2022