alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

New York Severe Winter Storm and Snowstorm

DR-4694-NY
New York

Peryòd Ensidan: Dec 23, 2022 - Dec 28, 2022

Dat Deklarasyon: Mar 15, 2023

Local Resources Custom Text
alert - info

Federal funding in the form of funeral assistance is available to affected individuals in Erie and Niagara counties. Local and state officials will work together with FEMA to identify those who have incurred funeral related expenses as a result of this weather event.

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,655,769.76
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $631,442.31
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $6,312,334.97