alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4663-KY
Kentucky

Peryòd Ensidan: Jul 26, 2022 - Aug 11, 2022

Dat Deklarasyon: Jul 29, 2022

Local Resources Custom Text

 

Disaster Recovery Centers

FEMA has Disaster Recovery Centers (DRCs) across impacted counties. All locations can help homeowners, renters, and business owners who were affected by July’s severe flooding.

A Disaster Recovery Center is jointly operated by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Kentucky Emergency Management. Representatives from FEMA, the Small Business Administration and other agencies are at the DRCs to answer disaster assistance questions and accept missing documents from survivors.

DRCs are open Monday – Saturday and are closed on Sundays.

Visit A DRC Near You

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

Additional Resources

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $96,699,831.91
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $13,827,700.01
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $110,527,531.92
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 8775
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $110,029,751.62
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $138,966,589.57
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $272,229,221.48
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $69,492,766.12