alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Colorado Wildfires and Straight-line Winds

4634-DR-CO
Colorado

Peryòd Ensidan: Dec 30, 2021 - Jan 7, 2022

Dat Deklarasyon: Dec 31, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Local Resources Custom Text

Mitigation Resources

Mitigation is defined as taking an action now to reduce future risk.

For example, a mitigation action is tying your shoe to prevent you from tripping and hurting yourself; purchasing a flood insurance policy to help you recover faster from a flood event.

Why is Mitigation Important?

Mitigation breaks the cycle of disaster damage, reconstruction and repeated damage. Hazard mitigation includes long-term, permanent solutions that reduce the impact of disaster in the future.

Who Can you talk to about Mitigation?

You can reach a mitigation specialist by phone on the FEMA Mitigation Helpline at:

833-FEMA-4-US (833-336-2487) from 7:00 a.m. to 3:30 p.m. Mountain Time on Monday through Friday

or email us anytime at:

FEMA-R8-Hmhelp@fema.dhs.gov

 

Repair, Rebuilding Advice Available in Boulder County

Mitigation specialists from FEMA will be on hand to answer questions about home repair, ignition resistant construction, wind resistant construction, putting together supply kits, and hiring a contractor.

  • Thursday, Feb. 24 – Tuesday, March 1: Ace Hardware, 1727 Main St, Longmont

8 a.m. to 5 p.m. on Thursday, Friday, Saturday, and Monday, 9 a.m. to 5 p.m. on Sunday, and 8 a.m. to 3 p.m. on Tuesday.

Additional Local Mitigation Resources 

Boulder County Permitting Office or call 303-413-7730 for Marshall Fire Info

City of Louisville Marshall Fire Rebuilding Process

Town of Superior – Marshall Fire Rebuilding Resources

Repairing and Rebuilding Resources from FEMA

Rebuilding After a Wildfire

Reconstruction After a High Wind Event

Wind Retrofit Guide for Residential Buildings

Mitigation Actions to take now

FEMA Home Builder’s Guide to Construction in Wildfire Zones

Questions to Ask Your Contractor

Flood Insurance Resources

Ready.gov Resources

Be Prepared for Wildfire

Build A Emergency Supply Kit

Hmong News Releases & Fact Sheets

View news releases and facts sheets.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,326,093.48
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $633,910.27
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,960,003.75
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 943
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $30,489,906.87
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $625,019.26
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $31,778,866.19