alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Colorado Wildfires and Straight-line Winds

4634-DR-CO
Colorado

Peryòd Ensidan: Dec 30, 2021 - Jan 7, 2022

Dat Deklarasyon: Dec 31, 2021

Local Resources Custom Text

Mitigation Resources

Mitigation is defined as taking an action now to reduce future risk.

For example, a mitigation action is tying your shoe to prevent you from tripping and hurting yourself; purchasing a flood insurance policy to help you recover faster from a flood event.

Why is Mitigation Important?

Mitigation breaks the cycle of disaster damage, reconstruction and repeated damage. Hazard mitigation includes long-term, permanent solutions that reduce the impact of disaster in the future.

Who Can you talk to about Mitigation?

You can reach a mitigation specialist by phone on the FEMA Mitigation Helpline at:

833-FEMA-4-US (833-336-2487) from 7:00 a.m. to 3:30 p.m. Mountain Time on Monday through Friday

or email us anytime at:

FEMA-R8-Hmhelp@fema.dhs.gov

 

Repair, Rebuilding Advice Available in Boulder County

Mitigation specialists from FEMA will be on hand to answer questions about home repair, ignition resistant construction, wind resistant construction, putting together supply kits, and hiring a contractor.

  • Thursday, Feb. 24 – Tuesday, March 1: Ace Hardware, 1727 Main St, Longmont

8 a.m. to 5 p.m. on Thursday, Friday, Saturday, and Monday, 9 a.m. to 5 p.m. on Sunday, and 8 a.m. to 3 p.m. on Tuesday.

Additional Local Mitigation Resources 

Boulder County Permitting Office or call 303-413-7730 for Marshall Fire Info

City of Louisville Marshall Fire Rebuilding Process

Town of Superior – Marshall Fire Rebuilding Resources

Repairing and Rebuilding Resources from FEMA

Rebuilding After a Wildfire

Reconstruction After a High Wind Event

Wind Retrofit Guide for Residential Buildings

Mitigation Actions to take now

FEMA Home Builder’s Guide to Construction in Wildfire Zones

Questions to Ask Your Contractor

Flood Insurance Resources

Ready.gov Resources

Be Prepared for Wildfire

Build A Emergency Supply Kit

Hmong News Releases & Fact Sheets

View news releases and facts sheets.

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,497,956.28
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $636,450.27
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $2,134,406.55
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 948
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $33,543,578.82
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,311,291.39
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $35,519,632.40
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $1,377,980.06