U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Oregon or Winter Storm 02-13-2021

4599-DR-OR
Oregon

Peryòd Ensidan: Feb 11, 2021 - Feb 15, 2021

Dat Deklarasyon: May 4, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $368,881.43
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $784,993.60