U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Kentucky Severe Winter Storms, Landslides, and Mudslides

4592-DR-KY
Kentucky

Peryòd Ensidan: Feb 8, 2021 - Feb 19, 2021

Dat Deklarasyon: Mar 31, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $22,782,412.21
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $6,104,402.58
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $31,546,795.48