U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Idaho Straight-line Winds

4589-DR-ID
Idaho

Peryòd Ensidan: Jan 13, 2021

Dat Deklarasyon: Mar 4, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $303,861.62
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $63,704.11
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $556,464.66