U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Hurricane Laura

This page contains Hurricane Laura updates and information.

For the most up-to-date resources about hurricane recovery in Louisiana, please go to the disaster page.

Continue following the direction of state, local, and tribal officials for safety information and other sources of assistance.

alert - warning

Individuals and business owners who sustained losses in the designated areas can apply for assistance at DisasterAssistance.gov.

Photos

Mobile Emergency Response Support truck
4 men talking
 Power crews work on damaged power lines

View more Hurricane Laura response and recovery photos

Videos

View the Hurricane Laura video playlist

Safety and Preparedness

How to Help

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way to help those in need.

Find a reputable organization through the National Voluntary Organizations Active in a Disaster (NVOAD) website:

NVOAD Hurricane Laura Response

Social Media

Press Releases

BATON ROUGE, La. – Asistans chomaj nan katastwòf disponib pou sèten travayè ki pèdi revni kòm yon rezilta dirèk nan Siklòn Laura nan Louisiana.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.— Gichè-chofè Sant Rekiperasyon Katastwòf pral ouvè nan Leesville ak Many nan Dimanch 20 Septanm, pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Mwens pase twa semèn apre siklòn Laura gwonde nan eta a, plis pase 100 milyon dola ale jwenn rezidan Louisiana yo pou ede nan reprann tèt yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Puiske sivivan Siklòn Laura yo kòmanse retounen lakay yo, FEMA ap souliyen enpòtans pou yo suiv konsèy suivan yo ke otorite lokal yo deklare.

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Rezidan Louisiana ke siklòn Laura te oblije deplase kite kay yo ka reyalize ke èd pou lwaye FEMA a se yon pyès enpòtan nan avansman rekiperasyon yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Li jeneralman pran etap pou sivivan Siklòn Laura jwenn aksè nan pi gwo kantite èd federal posib. 

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Yon Sant Rekiperasyon pou Katastwòf ap ouvè gichè-chofè nan Sulphur Samdi 12 Septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Yo pral louvri yon Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas nan Pawas Ouachita nan jou jedi 10 septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

illustration of page of paper