U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Lost Wages Assistance Approved States

This page contains a list FEMA grant approvals under the Lost Wages Assistance program for COVID-19. Visit the Supplemental Payments for Lost Wages page for more information about this assistance.

Latest Releases

September 11, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Nevada

September 11, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for the U. S. Virgin Islands

September 9, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Nebraska

September 8, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Guam

September 8, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Washington, D.C.

September 7, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Kansas

September 4, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for New Jersey

September 2, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Delaware

September 1, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Illinois

September 1, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Wisconsin

September 1, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for South Carolina

August 31, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for North Dakota

August 29, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Minnesota

August 29, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Florida

August 29, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Hawaii

August 28, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Wyoming

August 28, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Oregon

August 27, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for West Virginia

August 26, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Ohio

August 26, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Virginia

August 25, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Maine

August 25, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Arkansas

August 24, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Connecticut

August 24, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Pennsylvania

August 24, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Washington

August 24, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for New Hampshire

August 23, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for New York

August 23, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Alaska

August 23, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Georgia

August 22, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Vermont

August 22, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Mississippi

August 22, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Tennessee

August 22, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Rhode Island

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Massachusetts

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Alabama

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for California

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Indiana

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for North Carolina

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Texas

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Kentucky

August 21, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Michigan

August 19, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Maryland

August 19, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant for Idaho

August 18, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant to Oklahoma

August 18, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grant to Montana

August 16, 2020: FEMA Announces Lost Wages Grants for Colorado, Missouri and Utah

August 15, 2020: FEMA Announces First States to Receive Lost Wages Grants (Arizona, Iowa, Louisiana, and New Mexico)

Related Content

Lost Wages Supplemental Payment Assistance Guidelines

Frequently Asked Questions : FEMA Supplemental Lost Wages Payments Under Other Needs Assistance FAQ

Release Date:
Sep 11, 2020