U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Environmental & Historic Preservation Grant Preparation Resources

Environmental Historic Preservation Checklist

Environmental Historic Preservation Checklist

Environmental Planning and Historic Preservation (EHP) Policy Guidance

This policy is intended to ensure that all FEMA GPD non-disaster grant programs and activities comply with applicable Federal EHP laws, Presidential Executive Orders (EOs), and regulations.

Hazard Mitigation Assistance EHP at-a-Glance Guide

This guide provides information on how to incorporate environmental and historic preservation considerations into your Hazard Mitigation Assisance application and project.

Environmental Planning and Historic Preservation Screening Form (FEMA Form 024-0-1)

FEMA Form 024-0-1. This form is designed to initiate and facilitate the environmental and historic preservation (EHP) compliance review for your FEMA preparedness grant-funded project(s).

Environmental and Historical Preservation Resources At-A-Glance Guide

This EHP Resources At-A-Glance Guide is a Hazard Mitigation Assistance (HMA) product. This guide was prepared to assist applicants with identification of Environmental Planning and Historic Preservation (EHP) Resources.

Eligibility and Completeness Review Checklist for Project Subapplications