U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Maine Severe Storm and Flooding

DR-4367-ME
Maine

Peryòd Ensidan: Mar 2, 2018 - Mar 8, 2018

Dat Deklarasyon: May 30, 2018

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $243,268.83
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,673,200.54
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $5,127,716.67
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $342,526.97