Main Content

Kontra avèk FEMA – Yon Seminè pou Asistans ak Fòmasyon Antrepriz

Release date: 
02/04/2019
Release Number: 
152

                                                                        

Sent KWA, Zile Vyèj – Ap genyen yon seminè Madi, 26 Fevriye, 2019, de
8:00 a.m. pou rive 3:30 p.m. pou pakab fòme pwpriyetè anrepriz lokal yo sou trape kontra avèk Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA).

Sijè yo enkli:

  • Konprann Kontra Gouvènman
  • Rezistans Komèsyal 
  • Reparasyon Lojman 
  • Kondisyon FEMA  
  • FEDBID/Vant ozanchè ranvèse 
  • Wòl Reprezantan Ofisye Kontra / Ofisye Pwojè a 

Kontra a ak seminè FEMA pral pran plas nan:

Bennie and Martha Benjamin Conference Center

Virgin Islands Cardiac Center

Gov. Juan F. Luis Hospital and Medical Center

4007 Estate Diamond Ruby

St. Croix, VI  00820

 

Plas yo limite.Pou rezève yon plas voye yon imèl bay Michael.Bonds@FEMA.DHS.GOV

###

Misyon FEMA a ap ede moun anvan, pandan, apre yon dezas.

Pou enfòmasyon ofisyèl sou efò rekiperasyon apre siklòn yo, tanpri vizite www.usviupdate.com . Swiv nou sou rezo sosyal nan twitter.com/femaregion2  ak  www.facebook.com/FEMAUSVirginIslands. Pou enskri pou ijans , pou sa ki gen rapò ak move tan,pou sekirite piblik ak dezòd nan sèvis Zile Vyèj yo, enskri pou Avètisman VI oswa kopye https://member.everbridge.net/index/892807736729008#/login nan navigatè ou a.

Pou bay oswa fè volontarya, kontakte òganizasyon volontè oswa charitab kew chwazi nan Ajans Nasyonal Volontè aktif nan Dezas (NVOAD) nan www.nvoad.org. Pou moun ki vle ede, donasyon lajan kach ofri ajans volontè plis fleksibilite nan jwenn resous nesesè epi mete lajan nan ekonomi lokal la pou  ede antrepriz retabli. Fondasyon Kominote Zile Vyèj yo tou te gen "Fon pou Zile Vyèj yo" nan www.USVIrecovery.org.

 

Last Updated: 
02/06/2019 - 10:35