Main Content

SANT RETABLISMAN DEZAS LOUVRI NOUYÒK

Release date: 
11/18/2012
Release Number: 
NR-034

NOUYÒK – Ajans Jesyon Ijans Federal la gen 30 Sant Retablisman Dezas pou ede viktim Siklòn Sandy yo.

An plis, anviwon 1000 anplwaye relasyon kominote FEMA ap travay nan zòn ki te gen dega yo, kote y ap mache devan pòt moun yo pou bay enfòmasyon enpòtan sou retablisman epi ankouraje rezidan  kay yo kraze yo pou enskri pou resevwa asistans. Yo ka ede refere viktim yo bay resous ki apwopriye pou nenpòt bagay yo bezwen parapò ak dezas la, men yo pa evalye oswa dokimante dega. Enspektè FEMA yo pral kontakte viktim yo dirèkteman apre yo fin enskri.

Nou pa bezwen vizite yon Sant Retablisman Dezas pou enskri ak FEMA. Men kèk altènativ: Nou ka aplike pou asistans FEMA 24 sou 24, chak jou. Pou fè sa rele nimewo gratis pou fè enskripsyon an nan  1-800-621-FEMA (3362).  Si ou gen difikilte pou pale oswa pou tande oswa itilize yon  TTY, rele 1-800-462-7585 dirèkteman; si ou itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo, call 1-800-621-3362.  Nou ak enskri anliy tou sou: www.DisasterAssistance.gov oswa pa telefòn entelijan nan m.fema.gov.  

Pou jwenn yon Sant Retablisman Dezas ki pi pre ou, ou gen chwa sa yo: Voye yon tèks ki di DRC ak yon kòd postal bay 43362 (4FEMA), epi y ap voye yon mesaj ba ou ak adrès la. Epi tou, al sou sit ki ka ede ou jwenn adrès retablisman dezas la sou www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Sant retablisman yo gen tout sa viktim tanpèt ki kalifye bezwen pou jwenn asistans pi vit posib. Plis sant pral ouvri pandan nou idantifye ak otorize sit yo.  Kondisyon kote yo kapab varye epi sa ka afekte lè yo louvri.

Kounye a Sant Retablisman Dezas yo louvri nan:

Nassau Community College (Batiman Student Union )
1 Education Drive 
Garden City, NY 11530
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch 

Miller Field
600 New Dorp Lane
Staten Island, NY 10306
Lè li louvri: 8:30 a.m. jiska 5 p.m., lendi-dimanch

Recreation Center and Ice Arena
700 Magnolia Boulevard
Long Beach, NY 11561
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 5 p.m., lendi-dimanch

Legliz Sacred Heart (Tant)
127 Long Beach Road
Island Park, NY 11558
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Batiman H. Lee Dennison
100 Veterans Memorial Highway
Hauppauge, NY 11788
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Kwen Bouleva Father Capodanno ak Avni Hunter
Staten Island, NY 10305
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 5 p.m., lendi-dimanch

Duane Reade (Pakin Sipèmache Waldbaums)
115-12 Beach Channel Drive
Far Rockaway, NY 11694
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Town Hall West
401 Main Street
Islip, NY 11757
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Ikea
1 Beard Street
Brooklyn, NY 11231
Lè li louvri: 9:30 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Holy Family R.C. Legliz
9719 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Legliz Kominote Nazareyen
1414 Central Avenue
Far Rockaway, NY 11691
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch
 
Mount Loretto CYO
6581 Hylan Boulevard
Staten Island, NY 10309
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Mount Manresa Jesuit House
239 Fingerboard Road
Staten Island, NY 10305
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Riverhead County Center
300 Center Drive
Riverhead, NY 11901
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Fort Tilden Park (Batiman 415)
1-199 Rockaway Point Boulevard
Breezy Point, NY 11697
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Sant Kominite Rekreyasyon Mastic
15 Herkimer Street
Mastic, NY 11950
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Bibliyotèk Lindenhurst
1 Lee Avenue
Lindenhurst, NY 11757
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Westchester County Center
198 Central Avenue
White Plains, NY 10606
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Coffey Park
85 Richards Street
Brooklyn, NY 11231
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

New Cassel Community Center Garden
141 Garden Street
Westbury, NY 11590
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

American Legion
209 Cross Bay Boulevard
Broad Channel, NY 11693
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Provident Bank Park
1 Provident Bank Park Drive
Pomona, NY 10970
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Borough Hall
10 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Gerritsen Little League Field
2671 Gerritsen Avenue
Gerritsen Beach, NY
Lè li louvri:  8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

12th Judicial District
851 Grand Concourse
Bronx, NY 10451
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 5 p.m., lendi-vandredi 

Batiman Sekitire Sosyal
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Storefront
1001 Beach 20th Street
Far Rockaway, NY 11691
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Kia nan Staten Island
1976 Hylan Boulevard
Staten Island, NY 10306
Lè li louvri: 8 a.m. jiska 8 p.m., lendi-dimanch

Mitchell Field Athletic Center
1 Charles Lindbergh Boulevard
Uniondale, NY 11553
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 7 p.m., lendi-dimanch

Cedar Creek Park
Merrick Road East
Seaford, NY 11783
Lè li louvri: 9 a.m. jiska 7 p.m. chak jou jiska 19 novanm

Last Updated: 
11/20/2012 - 18:12
State/Tribal Government or Region: