U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Oregon

Oregon
alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

Events

There are no upcoming events at this time.

News and Information

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

External Outreach Site - Douglas County

Address

301 Glide Loop Road
Glide, Oregon 97443
Douglas
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Clackamas County External Outreach Site

Address

475 SE Main Street
Estacada, Oregon 97023
Clackamas
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Lincoln County External Outreach Site

Address

Lincoln County Outlet 1500 SE East Devils Lake Rd
Suite 200
Lincoln City, Oregon 97367
Lincoln
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Marion & Linn Counties External Outreach Site

Address

400 W. Virginia St.
Stayton, Oregon 97385
Marion
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Jackson County External Outreach Site

Address

815 South Oakdale Ave
Medford, Oregon 97501
Jackson
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Lane County External Outreach Site

Address

796 W. 13th Avenue
Eugene, Oregon 97402
Lane
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM