News, Media & Events: Puerto Rico

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Apre yon katastwòf, ou ka santi w dekouraje epi ou pa sèten sou fason pou w kontinye avanse. Chemen ki ka ede w reprann ou a ka fè w panike, men ou pa poukont ou. Li enpòtan pou w mande èd pou w rive franchi chak etap nan pwosesis la. Youn nan pi bon kote pou jwenn èd dirèk se nan yon Sant pou Retablisman apre Katastwòf (Disaster Recovery Center, DRC).
illustration of page of paper Blog entry |
Plizyè milyon Ameriken atravè peyi a te afekte pa dezas, soti nan Alaska rive Pòtoriko, soti nan Florid rive nan South Carolina. FEMA pa ralanti pandan l ap kontinye reponn epi ede sivivan katastwòf yo.
illustration of page of paper Blog entry |
Ap siveye yon gwo zòn presyon ba ki sitiye apeprè 800 mil nan lès Lesser Antilles. Malgre ke kondisyon yo se sèlman majinal kondiktif, kèk devlopman adisyonèl nan sistèm sa a posib ak yon depresyon twopikal ka fòme pandan de pwochen jou yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |