News, Media & Events: Florida

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA apwouve 7,644 kay ki gen kontra asirans gwoup pou twazan nan kad asistans federal pou katastwòf apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole.
illustration of page of paper Nòt Laprès | February 6, 2023
Pa tann pou w aplike pou asistans federal pou katastwòf. Dat limit la se de semèn ale.
illustration of page of paper Nòt Laprès | February 1, 2023
Kèk semèn de sa, ou te aplike pou asistans federal pou katastwòf. FEMA te reponn ak yon lèt ki endike kalite asistans ou kalifye oswa ou pa kalifye pou resevwa. Li lèt la ak anpil atansyon pou w konprann desizyon FEMA a epi aprann kijan pou konteste si w pa dakò. Anpil fwa, FEMA jis bezwen yon dokiman oswa lòt enfòmasyon pou avanse dosye w la.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | January 25, 2023