U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

New Jersey

Active Disasters: 1
New Jersey

Active Disaster 4614

There is an active disaster declaration involving Remnants Of Hurricane Ida. Learn about Disaster 4614

Disaster Declaration 4614 Montan
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 2668
Total Individual & Households Program (IHP) $11,199,580.39*
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $0.00*

As of Sep 6, 2021. * See Full Data

alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

WASHINGTON – FEMA ap kontinye pran mezi pwo-aktif pou adrese pandemi COVID-19 la.  Pou ede desèvi kliyan Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal (National Flood Insurance Program, NFIP) li yo ki ka gen

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Ciarco Learning Center - Bergen County

Address

355 Main Street
Hackensack, New Jersey 07652
Bergen
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Union Fire Company # 1 - Hunterdon County

Address

230 N. Main Street
Lambertville, New Jersey 08530
Hunterdon
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Notes

Face Mask Required

Hollowbrook Community Center - Mercer County

Address

320 Hollowbrook Drive
Trenton, New Jersey 08638
Mercer
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Mullica Hill Library - Gloucester County

Address

389 Wolfert Station Rd
Mullica Hill, New Jersey 08062
Gloucester
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:1:00 PM - 5:00 PM

Middlesex County Fire Academy - Middlesex County

Address

1001 Fire Academy Dr
Cafeteria B
Sayreville, New Jersey 08872
Middlesex
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 4:00 PM
Sunday:8:00 AM - 4:00 PM

Little Falls Civic Center - Passiac County

Address

19 Warren St
Little Falls, New Jersey 07424
Passaic
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 4:00 PM
Sunday:8:00 AM - 4:00 PM