New Jersey

New Jersey
alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

FEMA ankouraje aplikan yo pou yo kenbe kontak pou swiv ka yo. Nou ankouraje rezidan ki kwè asistans yo te resevwa pou reparasyon yo pa ase pou kontakte FEMA pou yo soumèt yon kontestasyon.
illustration of page of paper Nòt Laprès | January 7, 2022
Sivivan New Jersey ki gen kay ki te sibi domaj nan inondasyon rès Siklòn Ida a te lakòz yo epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka elijib pou yo resevwa èd nan FEMA pou yo repare kay yo nan yon kondisyon ki an sekirite, sanitè ak fonksyonèl.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 7, 2021
Gen yon sèvis legal gratis ki disponib pou moun ki fè fas ak pwoblèm legal akòz rès siklòn Ida yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 2, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on