U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Michigan

Active Disasters: 1
Michigan

Active Disaster 4607

There is an active disaster declaration involving Severe Storms, Flooding, And Tornadoes. Learn about Disaster 4607

Disaster Declaration 4607 Montan
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 43758
Total Individual & Households Program (IHP) $127,959,635.17*
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $0.00*

As of Jul 15, 2021. * See Full Data

alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

WASHINGTON – FEMA ap kontinye pran mezi pwo-aktif pou adrese pandemi COVID-19 la.  Pou ede desèvi kliyan Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal (National Flood Insurance Program, NFIP) li yo ki ka gen

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Salvation Army

Address

3000 Conner Street
Detroit, Michigan 48215
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 4:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 4:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 4:00 PM
Thursday:9:00 AM - 4:00 PM
Friday:9:00 AM - 4:00 PM
Saturday:9:00 AM - 4:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Hamtramck City Hall

Address

3401 Evaline St.
Hamtramck, Michigan 48212
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Peace and Goodwill Baptist Church

Address

20955 Bournemouth
Harper Woods, Michigan 48225
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Golightly Career and Technical Center

Address

900 Dickerson St.
Detroit, Michigan 48215
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Grosse Pointe Public Safety Building

Address

17320 Mack Ave
Grosse Pointe, Michigan 48230
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Ypsilanti Township Civic Center

Address

7200 S. Huron River Dr
Ypsilanti, Michigan 48197
Washtenaw
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Eton Senior Recreation Center

Address

4900 Pardee Ave
Dearborn Heights, Michigan 48125
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Kemeny Recreation Center

Address

2260 S. Fort St.
Detroit, Michigan 48217
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Henry Ford Centennial Library

Address

16301 Michigan Ave
Dearborn, Michigan 48126
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Notes

3 rd Floor

Maplewood Community Center

Address

31735 Maplewood St
Garden City, Michigan 48135
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM