U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

California

California
alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

Events

There are no upcoming events at this time.

News and Information

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Maria Carrillo High School

Address

6975 Montecito Blvd
Santa Rosa, California 95409
Sonoma
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC Operations

Pearblossom Park

Address

33922 121st St E
Pearblossom, California 93553
Los Angeles
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 PM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 PM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 PM - 7:00 PM
Thursday:7:00 PM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Notes

MRIC Operations (DSA led)

First Presbyterian Church

Address

1428 Spring St
Saint Helena, California 94574
Napa
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:7:00 PM - 7:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC Operations

The Heritage Center

Address

3115 N Millbrook Ave
Fresno, California 93703
Fresno
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC Operations

Rancho San Diego Library

Address

11555 Via Rancho San Diego
El Cajon, California 92019
San Diego
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 PM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 PM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 PM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 2:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC operations led by DSA

Ruth Lake Community Hall

Address

591 Van Duzen Rd
Mad River, California 95552
Trinity
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 4:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 4:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 4:00 PM
Thursday:10:00 AM - 4:00 PM
Friday:10:00 AM - 4:00 PM
Saturday:10:00 AM - 4:00 PM
Sunday:10:00 AM - 4:00 PM

Notes

MRIC Operations

Tulare County Government Plaza

Address

1055 W. Henderson Ave.
Porterville, California 93257
Tulare
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:7:00 PM - 7:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC Operations alongside Tulare LAC

This site will be closed Wednesday November 11, 2020 in observance of Veterans Day

CalFire Smith Creek Fire Station

Address

22805 Mount Hamilton Road
Mount Hamilton, California 95140
Santa Clara
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 PM - 7:00 PM
Friday:7:00 PM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC SITE

Santa Cruz County MRIC

Address

205 Front Street
Parking Lot
Santa Cruz, California 95060
Santa Cruz
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

MRIC Site

Sonoma County Office of Education

Address

5340 Skylane Blvd
Santa Rosa, California 95403
Sonoma
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM