U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Washington South Ward Gap Fire

FM-5142-WA
Washington

Peryòd Ensidan: Jul 31, 2016 - Aug 3, 2016

Dat Deklarasyon: Aug 1, 2016

world globe

Gade paj lanObligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,204.44
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $1,204.44