alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Alaska Flooding

DR-4730-AK
Alaska

Peryòd Ensidan: May 12, 2023 - Jun 3, 2023

Dat Deklarasyon: Aug 23, 2023

Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

FEMA In Your Community This Week

Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Small Business Administration (SBA) Disaster Assistance staff will be in the following communities this week to help survivors impacted by the ice jam and snow melt flooding that occurred between May 12 and June 3, 2023.

Select a location below to view event details. 

How to Apply for FEMA Help in Alaska 

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $870,401.64
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $2,618,961.84
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $3,489,363.48
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 409
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $7,160.24
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $8,682,861.62
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $8,827,734.86

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.