alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Nouvèl & Laprès: Dezas 4618

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

1

Ajans Federal pou Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency, FEMA) bay piblik la avi sa a, konsènan entansyon li genyen pou ranbouse aplikan ki kalifye yo lajan yo te depanse pou fè reparasyon ak/oswa ranplasman etablisman Siklòn Ida (FEMA-4618-DR-PA) te domaje, kòmanse 31 Out 2021 jiska 5 Septanm 2021.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Pennsylvania; FEMA-4618-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4618-DR; Pennsylvania as a result of the remnants of Hurricane Ida during the period of August 31 to September 5, 2021.