Louisiana Hurricane Ida

4611-DR-LA
Louisiana

Peryòd Ensidan: Aug 26, 2021 - Sep 3, 2021

Dat Deklarasyon: Aug 29, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

Rumor Control

Do your part to the stop the spread of rumors by doing three easy things:

  1. Find trusted sources of information.
  2. Share information from trusted sources.
  3. Discourage others from sharing information from unverified sources.

View More Rumors

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

For more Hurricane Ida images and videos to see how we are supporting on the ground, visit our collection

ASL Fact Sheets

Clean Up, Repair, Rebuilding Tips

View our Repairing and Rebuilding After A Disaster Guide for tips on safe clean up and repair. If you have questions on making repairs, call a Community Education Specialist at 866-579-0820, Monday through Friday, anytime between 8 a.m. and 6 p.m. CST.

 

 


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $752,227,609.76
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $484,071,333.45
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,236,298,943.21
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 564692
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,426,859,777.10
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $124,676,127.11
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $1,579,789,068.08
Dènye mizajou March 26, 2023