alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

California Wildfires

DR-4569-CA
California

Peryòd Ensidan: Sep 4, 2020 - Nov 17, 2020

Dat Deklarasyon: Oct 16, 2020

Resous Lokal

Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the California state page for more localized information

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA Individual Assistance support that may be available in disaster recovery.

Download Brochures

U.S. Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has established a Virtual Disaster Loan Outreach Center to help homeowners and renters. Customer service representatives are available to assist business owners and individuals to answer questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process and help each person complete their electronic loan application.

Virtual Business Recovery Center and Virtual Disaster Loan Outreach Center | Mondays – Sundays | 5:00 a.m. – 5:00 p.m. | FOCWAssistance@sba.gov | (800) 659-2955

See More About SBA Loans

How To Help

Voluntary

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way to help those in need.

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $4,390,958.02
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $1,220,143.59
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $5,611,101.61
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 362
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $183,746,616.85
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $6,154,270.33
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $202,283,069.09
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $17,195,021.48

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.